Köpa eller sälja båt

Köpa eller sälja båten – vad kan gå fel?

  • Det köps och säljs båtar som aldrig förr!
    • 2020 ökade antalet annonser med över 20% på Blocket
    • Medelpriset på motorbåtar ökade med över 15%
  • Det finns en del och tänka på som kan spara dig både pengar och besvär

Alla som köpt båt vet ju att första gången i den nya (begagnade) båten är ju världens lyckligaste stund – so what could possibly go wrong?

På Sjöassistans tar vi emot tusentals samtal varje säsong från båtägare som hamnat i olika problem. Vi samordnar med försäkringsbolagen och assisterar så att Du som båtägare snabbt dels få hjälp direkt samt indirekt, dvs se till att du hamnar på rätt varv eller serviceverkstad så att du kan fortsätta din tur på sjön.

I år har vi haft väldigt mycket att göra och då inte minst med alla som stannat hemma i Sverige på semestern för att då bl a pröva på båtlivet. Generellt är det ju såklart jättekul att så många nya kommit ut längs våra fantastiska kuster men tyvärr har vi också fått många samtal med nya båtägare som precis köpt sin första begagnade båt och tyvärr direkt fått problem. Flera av dessa problem hade inte kommit till oss om det lagts lite mer tid och resurser vid själva båtköpet. Då hade små problem troligtvis både kunnat bli noterade och reparerade långt innan de första turerna med båten skedde.

Olof som jobbat på Sjöassistans i flera år, med examen från Marina läroverket och flera år på sjön är nu också snart färdig jurist. Det juridiska i ett båtköp som gått snett är ofta väldigt svårt att hantera då det vanligaste problemet är brist på dokumentation. Det blir snabbt ”hen sa, eller hen lovade”. Detta kompletterat med uttryck som ”den är varvskött” som givetvis låter bra, men har mycket liten juridisk betydelse.

”Det är en utmaning med båtar då det som oftast är en sak som betyder mycket för användaren och när det inte fungerar så blir hela familjen ofta drabbad. Semestrar som inte blir som det var tänkt osv. Eventuella diskussioner eller tvister blir gärna styrda av känslor och inte fakta eller dokumentation. Därför är det extra viktigt att verkligen ta lite mer tid och se till att köpet blir rätt från start.” säger Olof.

Här har jag skrivit ner några enkla tips och tankar för dig som funderar på att köpa eller sälja båt.

Två viktiga punkter

Ett problem i båtvärlden är ju att det helt saknas både båtregister men även en motsvarighet till bilbesiktningen:

  • Vem äger båten?
  • I vilket skick är båt och motor?

Om du köper din båt privat så är det ditt ansvar som båtköpare att ha koll på både dessa frågor. Skulle du köpa en bil med luddig ägarbild och utan besiktningsprotokoll?

Det är också en god idé som säljare att ha bra dokumentation på ovan, gärna med flera dokument som visare vilka som ägt båten innan. Det är seriöst och du kommer få fler som är intresserade av din båt. Dessutom blir det mycket svårare för köparen att i efterhand komma med allehanda krav som inte fanns dokumenterade.

I slutet hittar du även relevanta länkar som kan hjälpa dig att göra ett bra båtköp.

Vem äger båten?

En sak att tänka på innan du köper båt är av vem du köper båten av. Köper du båten av en bårförmedlare/båtmäklare är konsumentskyddet starkare eftersom konsumenttjänstlagen blir tillämplig vid köp från en näringsidkare. Väljer du att köpa från en privatperson så kan det vara en god tanke att skriva ett fullständigt avtal som reglerar alla tänkbara och förutsebara frågeställningar som skulle kunna dyka upp. Tänk även på att du som köpare har en undersökningsplikt. Om båten är såld i ”befintligt skick” och du som köpare undersökt båten så kan det vara svårt att komma i efterhand och kräva ersättning för ett fel som du som köpare borde ha upptäckt vid en besiktning. Se Larmtjänst checklista för båt i slutet.

Är båten besiktad?

Vid ett köp av båt så kan det av flera anledningar därför vara bra att anlita en besiktningsman. Det gäller dock att skilja på besiktning och funktionskontroll av båt och utrustning. Det är tyvärr vanligt att det sistnämnda även går under namnet ”besiktning”, så var noga med om det är ett besiktningsprotokoll eller endast ett funktionsprotokoll. Det är att föredra att anlita en auktoriserad besiktningsman. Vid en besiktning gås båten igenom på ett väsentligt grundligare sätt än vid en funktionskontroll. Kontroll sker av bland annat fukt i skrov och överbyggnad även konstruktionen av båten gås igenom. Det är viktigt att ha koll på vem som anlitar besättningsmannen, om säljaren gjort det kan det tyvärr leda till att resultatet blir missvisande eftersom de kan ha säljaren intresse före ditt. Om det inte finns ett besiktningsprotokoll och du är riktigt intresserad av båten, föreslå att det görs en besikning och så kan ni dela på kostnaden. Fördelar finns får båda parter – är det inga problem så blir blir det köp med en bra dokumentation som bilaga till köpekontraktet. Hittas det fel så kan man ju göra upp om vad som skall åtgärdas innan köp och vem som gör det. Som säljare är det också skönt att veta vad man säljer – helt enkelt så att man skyddar sig för ev. tvister i efterhand.

CE-Märkning

Om du går i tankarna att köpa en importerad båt så är det av vikt att kontrollera att båten är CE-märkt. En CE-märkning innebär att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Det är importören eller tillverkaren som är ansvariga för att båten är provad och CE-märkt. Produkten får nämligen inte släppas ut på EES-marknaden utan att den är CE-märkt. Det finns några undantag såsom båtar som är konstruerade för 1950, ubåtar mm.  men generellt skall CE-märkning finnas. Tänk på att båten ska vara utrustad med en instruktionsbok på svenska i och med att den saluförs i Sverige. Instruktionsboken ska särskilt betona brandrisken och risken för inträngande vatten. I båtens dokumentation eller märkt på båten ska det även finnas en ”försäkran av överenskommelse”. Den innehåller bl a uppgifter om tillverkaren och en beskrivning av produkten (märke, typ, serienummer).

Kontrollera om den är stulen

En annan viktig sak som du ska göra innan du köper en begagnad båt det är att kontrollera så att den inte är stulen eller efterlyst. Ta kontakt med polis och larmtjänst och se efter med dem om båten är efterlyst. Det kan nämligen vara svårt att hävda god tro och få behålla båten om det visar sig att den är stulen. Den som är rättmätig ägare har i vanliga fall rätt att få tillbaka sin båt. Därför kan det vara en god idé och kontrollera säljaren och att dennes namn och adress stämmer, samt om möjligt kontrollera flera ägarled bakåt. Kontrollera att säljaren har en båtförsäkring som är aktuell och betald.

Du bör även skriva ner och kontrollera båtens skrovnummer samt serienummer på både motor och drev, då de är populära stöldobjekt så måste du kolla dem separat.

En båt är ju givetvis en investering i många fall och självfallet är det därför viktigt att se till att man har ett bra försäkringsskydd som täcker en eventuell skada eller förlust. Försäkringen bör bland annat täcka stöld, grundstötning, inbrott, samt rättsskydd. Läs igenom försäkringsvillkoren så att du vet vad din försäkring täcker och komplettera den om det är något som du tycker den saknar. Det är också viktigt att anmäla skadan så att det inte går för lång tid mellan skadetillfället och anmälan, då riskerar du få mindre eller bli helt utan ersättning, du kan läsa lite mer om båtförsäkringar här>>.

Olof – en av våra duktiga medarbetare på vår kundtjänst

och

snart färdig jurist.

Hyra båt i sommar?

Ska du hyra båt i sommar? Tänk att ge sig ut bland kobbar och skär helt själv eller med familjen…
Läs mer här

Go boating in the Nordics

What country has the most islands in the world & what could possibly be the best place for unique boating?…
Läs mer här

Vårtecken! – Allt för Sjön

Äntligen ett säkert vårtecken - Allt för Sjön Helgerna den 7-10 mars samt 14-17 mars så håller Allt för Sjön…
Läs mer här