Två nya försäkringsbolag

Vi har, glädjande nog, tecknat avtal med två nya försäkringsbolag, västkustbelägna BSB och Bohusassuransen.

Kontrollera gärna med ditt försäkringsbolag om du har assistans inkluderad i din försäkring från och med 2017. Assistans går att teckna som tillägg om det inte ingår i din ordinarie båtförsäkring.