Info om Corona/Covid-19

För oss är det viktigt att alltid kunna säkerställa vår leverans av Sjöassistans. För att begränsa vår sårbarhet har vi förberett så att våra operatörer ska kunna arbeta hemifrån dygnet runt. Vi har också sett över bemanningen så att vi med kort varsel kan ta in vikarier vid sjukdom och vi uppmanar våra skeppare att hålla sig uppdaterade och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Allt kan ändras snabbt i dessa tider och om det skulle finnas risk att Sjöassistans skulle hamna i en situation där normal leverans inte kan uppnås pga. av Corona-utbrottet, kommer vi omedelbart att informera om detta i våra kanaler.