Hemskt och fantastiskt båtväder 2015

När vi summerar 2015 kan vi se ett tydligt samband mellan vädret och antalet assistanser. Sommaren 2015 inleddes, precis som 2014, med regn och blygsamma temperaturer medan månaden augusti, med sitt fantastiska väder, stod för fler assistanser än på många år. Det totala antalet Sjöassistansfall blev något färre än 2014.