Fortsatt samarbete

Nu förlänger vi avtalen med Länsförsäkringar & Folksam

Sjöassistans har i många år varit leverantör av båtassistans till flera båtförsäkringsbolag. Vi har under årens lopp hjälpt försäkringstagare som haft problem med sin båt med assistans, ex. vid motorstopp, grundstötning och läckage. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med Folksam & Länsförsäkringar och tillsammans utveckla och kvalitetssäkra deras värdekedja, kundupplevelse och produkterbjudande inom båtassistans.