Fantastisk men hektisk säsong!

En fantastisk – men hektisk sommar!

Nu går båtsäsongen in i en lite lugnare period men för er som kan och vill så är ju hösten en fantastisk tid att vara ute bland kobbar och skär.

Här redovisar vi lite om hur sommaren varit för oss på Sjöassistans.

Om vi ser på hela säsongen hittills från första januari till sista augusti så ökade antalet ärenden med ca 16%. Men om vi bara tittar på juli så var det över 100% ökning i antal ärenden som vi hanterade, långt över både 2020 och 2019.

Generellt kan vi också se att vi i år hade flera ärenden av enklare karaktär, dvs större andel där vi via telefon kunde assistera så att båtägaren kunde komma vidare. Detta är något vi satsar extra på för det är ju absolut enklast för alla om vi kan få i gång båten utan att behöva söka varv eller annan expertis.

Detta är ett axblock ur vår centrala tjänst där vi loggar och mäter alla incidenter som vi hanterar.  Det finns flera syften med detta men centralt är för oss att kunna återkoppla till våra avtalskunder så att vi tillsammans kan jobba mer förebyggande. Den bästa incidenten är ju faktisk den som aldrig sker.

Vi kompletterar även med incidentdata från både Sjöfartsverket och Sjöräddningen, men i dessa siffror ligger endast våra egna uppdrag.

Om du är intresserad av att veta mer, kontakta då [email protected]

Kika gärna på några av våra filmer som vi producerat i sommar>>

Vilka problem har då dominerat?

  • Motorproblem är fortsatt dominerande orsak och står för ca 38% av alla ärenden
  • El och startproblem är god tvåa på ca 14%
  • På tredjeplats hittar vi grundstötning

Värt att notera att vi i år löst drygt 40% av alla motor och startproblem med våra duktiga motormekaniker som vi via telefon kopplar upp till haveristen och assisterar direkt med facetime eller liknande. Snabbt, smidigt och spar på miljön.

Var händer det?

Övergripande så kan se vi följande fördelning:

  • 50% i Stockholms skärgård inklusive Mälaren
  • 30% i längs västkusten
  • 20% fördelade längs med Sveriges kust

Väldigt generellt kan vi också konstatera att många av de haverister vars ärenden vi hanterat via telefon befinner sig närmare storstäderna, vilket såklart är en konsekvens av att många nya har testat båtlivet och då har det varit enkelt att slå oss en signal, även för rent praktiska frågor – vilket är perfekt och precis som det ska vara.

Årets grund?

Tyvärr så kvalificerar även i år sundet mellan Rindö och Skarpö, dvs både norr och söder om Pukholmen in på första platsen som den enskilda ”grynna” där vi hämtat flest båtar.

Orsaken är troligtvis kombinationen av närhet till Waxholm med mycket båttrafik och att det ligger två gamla militära undervattenshinder, dessa är därför inte utmärkta på sjökortet med den traditionella symbolen för grynna.