Daniel tipsar inför Sjösättningen

Har du sjösatt? Inte? Då är det säkert snart dags. Men innan båten sänks ner i sitt rätta element, finns lite att tänka på.

Assistansskeppare Daniel ger oss några goda tips inför säsongen.

– Generellt är det bra att göra så mycket du kan innan sjösättningen. Det som inte blir gjort innan sjösättningen brukar nämligen i allmänhet inte bli gjort alls, skrattar assistansskeppare Daniel. Nedan listar han allt det som han anser att varje båtägare bör tänka på innan sjösättningen.

Daniels tips inför sjösättningen:

  • Vid transport på trailer är det viktigt att surra fast båten med flera ordentliga spännband så att den inte kan röra sig i förhållande till trailern.
  • Om båten ska lyftas i sling, det vill säga med band runt båten, är det bra att i förväg markera på fribordet var saker som kan skadas sitter. Markera till exempel med tejp var roder, axel, S-drev och givare för logg och ekolod sitter. Alternativt kan du markera var slingen ska sättas om du känner till det.
  • Se över bränsleledningar och byt bränslefilter för att undvika motorstopp. Har du en dieselmotor så kontrollera att det inte skett någon bakterietillväxt i tanken. Ha alltid med ett bränslefilter i reserv under båtturen.
  • Kontrollera och vid behov byt zinkanoderna i motor samt på drevet, skrovet och propelleraxeln.
  • Se till att batterierna är fulladdade, att det finns tillräckligt med batterivatten och att det inte finns oxid på anslutningarna.
  • Kontrollera att skrovgenomföringarna går lätt att stänga och öppna samt att slangarna är fräscha och sitter fast ordentligt med dubbla slangklämmor. Kontrollera även andra hål som gjorts i botten för till exempel givare till ekolod och logg.
  • Kontrollera alla kylvattenslangar. Läckande kylvattenslangar utgör en fara. Motorn kan överhettas och båten vattenfyllas. Skadade avgasslangar kan orsaka intrång av giftiga avgaser och vattenfyllning av båten. Gummi hårdnar och blir sprött när det åldras. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera slangarnas kondition och byta ut dessa då de visar tecken på sprickbildning eller bristningar i armeringen.
  • Byt eller kontrollera impellern i sjövattenpumpen. Byt alltid ut en skadad eller sliten impeller, dock minst vartannat år. Tag för vana att alltid ha en ny impeller och packning för impellerpumpens lock i reserv ombord.

Vi på Sjöassistans hoppas att de här tipsen ska ge dig en härlig och felfri båtsommar. Glöm inte att vi alltid finns redo att hjälpa dig om oturen skulle vara framme, alla dagar, dygnet runt, året om.