Coronavirus & båtliv

I år blir det en minst sagt annorlunda båtsommar med tanke på Coronaviruset. På sjön är det ofta glest mellan båtarna, ytorna är av naturen stora. Att ge sig ut på sjön är heller inget problem så länge du vidtar försiktighetsåtgärder och tänker igenom hur du agerar.

Några råd som ligger i linje med allmänna rekommendationer:

  • Stanna hemma om du känner symtom på feber, snuva och hosta.
  • Tänk på att verkligen försöka minimera alla skaderisker i ditt båtliv.
  • Minimera antalet ombord till en ”trygg grupp” som den närmaste familjen.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och ha handsprit med ombord.
  • Lägger du till i gästhamn, följ hamnens rekommendationer.
  • I naturhamnar är det lätt att få rejäla avstånd mellan båtar och besättning.
  • Håll avstånd på bryggor och i land.
  • Håll avstånd mellan båtarna i hamn.
  • Använd flytväst, det minimerar risken för olyckor och drunkning.
  • Har du fyllt 70 år eller är i en riskgrupp, läs den särskilda informationen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Källa: Sweboat