GPS Assistans – ett komplement till dina båtsensorer.

Idag installeras flera sensorer på våra båtar alltifrån GPS/positions trackers till batteriövervakning mm. Ett problem är dock att de allra flesta är direkt kopplade till en app eller ett direkt sms. Samtidigt visar undersökningar att majoriteten mobilanvändare ställer sin telefon på ”tyst -läge” från kväll till morgon, helt enkelt för att man vill sova. Resultatet blir att man missar larmet eller upptäcker det försent!

Ett exempel är om det regnat mycket eller att det kommit in mycket vatten från vågor över akterspegeln, vilket gör att länspumpen går oavbrutet och till slut är batteriet slut och du får då ett batterilarm mitt i natten, men ser det inte förrän långt senare. Då kan det tyvärr vara försent.

Detta är precis vad vår tjänst GPS Assistans vill förhindra.

  • Genom att koppla ditt larm SMS till ett speciellt nummer hos oss så får vi direkt en notering om att din sensor har löst ut.
  • Vi ringer då upp dig direkt och informerar om detta.
    • Skulle du inte svara så ringer vi upp en av dig registrerad person.
  • Vi upplyser dig då om vilken sensor som löst ut så att du kan agera därefter.

Du aktiverar GPS Assistans i länken nedan. Efter att du fyllt i nedan får du instruktioner via e-post vilket nummer du skall lägga till som notifieringsmottagare på ditt system samt övriga instruktioner.

Båtägare berättar

Att vara ute med båten förknippas med sol, bad och härliga bekymmerslösa dagar. Får du problem finns vi nära till hands, vilket båtägarnas egna berättelser vittnar om.

Båtägarnas berättelser

Våra skeppare och båtar

Vårt nätverk består av totalt 550 assistansbåtar. Här presenterar vi några av alla våra kompetenta assistansskeppare som hjälper dig när din båt blir obrukbar.

Mer om oss som hjälper dig

VHF hos Stockholmradio

Med ett VHF-abonnemang hos Stockholmradio blir din VHF komplett och ger dig all den information och kommunikation som är oumbärlig till sjöss.

Läs mer om VHF-abonnemang