Våra medlemskap

Teckna ett av våra två medlemskap. Sjöassistans Redo motsvarar den assistans som ingår i många båtförsäkringar, medan Sjöassistans Redo Kombo innehåller en fullständig service, oavsett om du fått problem med båten eller om du vill ha hjälp och information om något annat kring båtlivet.

Sjöassistans Redo Kombo

Pris: 699 kr/år

Sjöassistans Redo 

Pris: 499 kr/år

 Jämför våra medlemskap Redo
Kombo
Redo
Lossdragning/bogsering  x  x
Enklare felavhjälpning på plats x x
Transport av reservbränsle, reservdelar eller dykare x x
Hemtransport av förare och besättning x x
Telefon- och VHF-support av mekaniker/specialist x x
Sjöväder, Kustväder och Navigationsvarningar – när du behöver det x
Aktuell information om skärgårdsbutiker, sjömackar och krogar x
Information om broar och slussar x
Upplysningar om/kontakt med närmaste apotek, vårdcentral m.m. x
Självriskreducering på ordinarie båtförsäkring vid sjöskada x
VHF-abonnemang hos Stockholmradio utan extra kostnad x
Koll-på-båten – en trygghetstjänst genom samverkan x

Sjöassistans medlemskap Redo Kombo och Redo består av en servicedel och en försäkringsdel. Försäkringsdelen är momsfri (ej skattepliktig enl. MVL (1994:200)3 kap.10§ ). Summorna redovisas separat på din årsfaktura. Totalbeloppet ink. moms inom parentes på respektive medlemskap, ovan.

Båtägare berättar

Att vara ute med båten förknippas med sol, bad och härliga bekymmerslösa dagar. Får du problem finns vi nära till hands, vilket båtägarnas egna berättelser vittnar om.

Båtägarnas berättelser

Våra skeppare och båtar

Vårt nätverk består av totalt 550 assistansbåtar. Här presenterar vi några av alla våra kompetenta assistansskeppare som hjälper dig när din båt blir obrukbar.

Mer om oss som hjälper dig

VHF hos Stockholmradio

Med ett VHF-abonnemang hos Stockholmradio blir din VHF komplett och ger dig all den information och kommunikation som är oumbärlig till sjöss.

Läs mer om VHF-abonnemang